Τίτλος Έργου Πλαίσιο Υλοποίησης Πύλη Ενημέρωσης Κατάσταση
2016 - 2018 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)»

Χρηματοδότηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Φορέας Υλοποίησης

I.T.Y.E. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" (τελικός δικαιούχος)

e-pimorfosi.cti.gr 1
Σε Εξέλιξη
2009 - 2015 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»

Χρηματοδότηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Φορείς Υλοποίησης

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (τελικός δικαιούχος)

I.T.Y.E. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"

b-epipedo2.cti.gr 2
Ολοκληρωμένο
2005 - 2008 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία»

Χρηματοδότηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση», Γ' ΚΠΣ

Φορείς Υλοποίησης

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ (τελικός δικαιούχος)

Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (προηγούμενη επωνυμία του Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ")

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

b-epipedo.cti.gr 2
Ολοκληρωμένο
2006 - 2008 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε βασικές δεξιότητες των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση»

Χρηματοδότηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας: 2, Μέτρο 2.1

Φορείς Υλοποίησης

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ (τελικός δικαιούχος)

Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (προηγούμενη επωνυμία του Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ")

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

eye-ypepth.gr/epimorfosi 2
Ολοκληρωμένο
2002 - 2006 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

Χρηματοδότηση

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", Άξονας Προτεραιότητας: 1, Μέτρο 1.2, Γ' ΚΠΣ

Φορείς Υλοποίησης

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (τελικός δικαιούχος)

Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (προηγούμενη επωνυμία του Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ")

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

users.sch.gr/epimorfosi 2
Ολοκληρωμένο