Στοιχεία Εργαστηριακής
Μονάδας 

"Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ"


Έχω κάνει ήδη αίτηση με αριθμό  
Επιλέξτε το ίδρυμα στο οποίο υπάγεστε
Τμήμα του ανωτέρω ιδρύματος
Επώνυμο νόμιμου εκπροσώπου ιδρύματος
Όνομα νόμιμου εκπροσώπου ιδρύματος
Όνομα εργαστηρίου       Στοιχεία
Eργαστηριακής
Mονάδας
 Διεύθυνση ΤΚ     
 Πόλη  Νομός
 Τηλέφωνο Fax 
E-Mail επικοινωνίας      
ΑΦΜ Επιτροπής Ερευνών
 
Όνομα Επώνυμο Στοιχεία Υπεύθυνου Εργαστηριακής Μονάδας
Πατρώνυμο ΑΦΜ
Διεύθυνση ΤΚ
Πόλη Νομός
Τηλέφωνο Κινητό
Fax
Email επικοινωνίας Θέση στο ίδρυμα