Είσοδος ΚΕΠΙΣ 

"Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ"


Αναγνωριστικό χρήστη  
Κωδικός χρήστη  
 
 
 Η είσοδος ΚΕΠΙΣ χρησιμοποιείται μόνο από τις εργαστηριακές μονάδες οι οποίες έχουν ανταποκριθεί στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να συμπεριληφθούν στους καταλόγους των ΚΕΠΙΣ του Υπ.Ε.Π.Θ.
Θα πρέπει να έχετε κάνει αίτηση και να έχετε αποκτήσει αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό από τον Τεχνικό
και Επιστημονικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος
© Copyright 2003-2006 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Επικοινωνήστε μαζί μας Επιστροφή στην αρχική σελίδα