Ανάκτηση κωδικών εισόδου

"Πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ"


Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία
Επώνυμο Όνομα
Πατρώνυμο Έτος γέννησης
ΑΜ ΑΦΜ
   
Επιλέξτε αυτό για να ανακτήσετε απλά το αναγνωριστικό και τον κωδικό. Επιλέξτε αυτό για να μεταφερθήτε στη σελίδα εισόδου του ΠΣΔ με συμπληρωμένους τους κωδικούς.


© Copyright 2003-2006 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Επικοινωνήστε μαζί μας Επιστροφή στην αρχική σελίδα