ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τον εμπλουτισμό των βάσεων δεδομένων δυνητικών συνεργατών
σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών


(πλήρες κείμενο πρόσκλησης)
Σύντομος Οδηγός Χρήσης
Εισαγωγή στο περιβάλλον εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Όνομα Χρήστη
Κωδικός Χρήστη

Κωδικοί Εισόδου:
1. Εκπαιδευτικοί με ενεργή πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Επιμόρφωσης Β Επιπέδου ΤΠΕ (http://b-epipedo2.cti.gr/mis) χρησιμοποιούν τους κωδικούς που έχουν αποκτήσει εκεί. Τυχόν ανάκτηση κωδικών μπορεί να γίνει ΕΔΩ,
2. Λοιποί χρήστες ή εκπαιδευτικοί χωρίς ενεργή πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Επιμόρφωσης Β Επιπέδου ΤΠΕ υποβάλλουν αίτημα απόκτησης κωδικών εισόδου ΕΔΩ.