ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τον εμπλουτισμό των βάσεων δεδομένων δυνητικών συνεργατών
σε θέματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών


(πλήρες κείμενο πρόσκλησης)
Σύντομος Οδηγός Χρήσης
Δημιουργία Κωδικών Εισόδου
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
 
Επώνυμο *
Όνομα *
Πατρώνυμο *
Α.Φ.Μ. *
e-mail *
Τηλ. Επικοινωνίας

(*) Υποχρεωτικά πεδία